XI. Mednarodni festival podvodnega filma in fotografije SPREHODI POD MORJEM | 31. 1. 2019 - 2. 2. 2019 | Slovenske Konjice, Slovenija

5
Jan

LIKOVNI NATEČAJ 2019

Vabimo vas k sodelovanju na mednarodnem likovnem natečaju “Sprehodi pod morjem”. Dela pošljite do 7. 12. 2018 na Alenka Fidler, pp 83, 2310 Slovenska Bistrica.

We are kindly inviting you to participate in the international art contest “Walking beneath the Sea”. Artworks must be submitted until December, 7th 2018 to Alenka Fidler, p. p. 83, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenia.

Mednarodni likovni natečaj Sprehodi pod morjem 2019

Međunarodni likovni natječaj Šetnje pod morem 2019

International Art Contest Walking beneath the Sea 2019

художественный конкурс Прогулки под водой 2019